Web o krásnych knihách, o najkrajších knihách, o bibliofíliách, o knihách všeobecne, o knižnom umení a o pekných veciach (časopisy, plagáty, letáky, pohľadnice, propagačné materiály), ktoré vznikli na Slovensku v čase od konca prvej svetovej vojny do časov, keď nám slobodu ulúpili (1918 – 1948).

 

Materiál sa dopĺňa postupne, po častiach, podľa disponibility. Je potrebné si všimnúť, že chýbajú aj základné veci, preto sú vítaní všetci, ktorí majú niečo k dispozícii k tejto téme a nemajú problém sa s tým podeliť na webovom priestore..