MSK (Mazáčová slovenská knižnica)

MSK vychádzala u Leopolda Mazáča v Prahe/ Bratislave v rokoch 1927 až 1933. V tejto edícii vyšlo 42 zväzkov, niektoré vo viacerých vydaniach. Obálky realizoval najmä Martin Benka. Niektoré obálky navrhli aj Ľ. Rambouská, Š. Polkoráb, J. Goth a R. Adámek.

V MSK vychádzali zväčša diela príslušníkov slovenského literárneho realizmu: Vansovej, Čajaka, Timravy a iných; nájdeme tu aj predstaviteľov slovenského literárneho romantizmu: Jána Kalinčiaka, Viliama Pauliniho-Tótha, Ľudovíta Kubániho a pod. Samozrejme, nachádzame tu aj "novších" autorov: Jilemnický či Gregorová.

Nižšie uvádzame takmer všetky obálky vydané v edícii MSK.

 

MSK1. Kompiš: Osloboditeľ. Prvé vydanie, 1927 (obálka Goth)

 

 

 

MSK1. Kompiš: Osloboditeľ. Druhé vydanie, 1928 (obálka Goth)

 

 

 

MSK 2. Kalinčák: Milkov hrob. Prvé vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 2. Kalinčák: Milkov hrob. Druhé vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 3. Kalinčák: Reštavrácia. Tretie vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 4. Kalinčák: Orava. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 5. Kalinčák: Knieža Liptovské. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 6. Kalinčák: Svätý Duch. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 7. Paulíny-Tóth: Kyčina. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 8. Kubáni: Mendík. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 9. Timrava: Hrdinovia. Prvé vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 10. Kubáni: Valgatha. Druhé vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 11. Jilemnický: Víťazný pád. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 12. Parma: Slovenský máj. Druhé vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 13. Izák: Tajný spolok Mor ho! Druhé vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 14. Kompiš: Bludná púť velikého čarodeja. Jediné vydanie, 1929

(obálka Benka)

 

 

 

MSK 15. Hamaliar: Hlasy nášho východu. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 16. Šujan: Hlasistické články Štefánikove. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 17. Zguriška: Obrázky z kopaníc. Prvé vydanie, 1929 (obálka Rambouská)

 

 

 

MSK 17. Zguriška: Obrázky z kopaníc. Druhé vydanie, 1935 (obálka Rambouská)

 

 

 

MSK 18. Gregorová: Slovenská žena pri krbe a knihe.

Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK19. Čajak: Únos. Prvé vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 20. Čajak: Pred oltárom. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 21. Šujan: M.R.Štefánik - vek mladosti. Jediné vydanie, 1929

(obálka Benka)

 

 

 

MSK 22. Vansová: Sirota Podhradských.. Piate vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

MSK 23. Čajak: Vtáčie hniezdo. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 24. Čajak: Vohľady. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 25. Čajak: Posledný deň. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 26. Vansová: Pani Georgiádesová na cestách.

Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 27. Gregorová: Zo srdca. Jediné vydanie, 1930 (obálka anonym)

 

 

 

MSK 28. Dvořák: K severu. Jediné vydanie, 1930 (obálka anonym)

 

 

 

MSK 29. Vansová: Sestry. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 30. Záborský: Dva dni v Chujave. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 31. Tóth: Trenčianský Matúš. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 32. Záborský: Kulifaj. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 33. Vansová: Prsteň a iné novely. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 34. Jilemnický: Zuniaci krok. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 35. Vansová: Paľko Šuška. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 36. Timrava: Všetko za národ. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

 

MSK 37. Vansová: Rozsobášení. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

 

MSK 38. Vansová: Z fary a zo školy. Jediné vydanie, 1931 (obálka Benka)

 

 

 

MSK 39. Holuby: Populárne spisy I. Jediné vydanie, 1931 (obálka Polkoráb)

 

 

 

MSK 40. Holuby: Populárne spisy II. Jediné vydanie, 1931 (obálka Polkoráb)

 

MSK 41. Holuby: Populárne spisy III. Jediné vydanie, 1931 (obálka Polkoráb)

 

 

MSK 42. Vansová: Ilenin vydaj. Jediné vydanie, 1933 (obálka Benka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali: Karol Gočal a Miro Rozložník

- karol gočal - ..bibliofílie..

Medvedzie 130/3-4
Tvrdošín
027 44
+421(0)948 163 885 gnorimednopoliprostatus@yahoo.com