šur (škola umeleckých remesiel bratislava)

 Škola umeleckých remesiel vznikla v Bratislave v roku 1928. Jej vzorom i modelom bol Dessauský Bauhaus. Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom ŠUR sa stal Josef Vydra, historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali osobnosti slovenskej a českej umeleckej avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka, František Tröster, Júlia Horová, František Reichental, Zdeněk Rossmann, Ferdinand Hrozinka a ďalší. Nové vyučovacie metódy dopĺňali prednášky renomovaných európskych osobností. Uskutočnil sa cyklus prednášok L. Moholy-Nagya, J. Tschicholda, H. Meyera, E. Kállaia, K. Teigeho, L. Sutnara. ŠUR pôsobila až do roku 1938, keď po nástupe fašizmu bola jej činnosť zrušená. 


Nižšie uvádzame niekoľko tlačí (postupne budú pribúdať) z okruhu šur. 

 

    

Bahna, Vlado: Tragika ruží. vlastný náklad 1934. vytlačilo ako cvičnú prácu grafické oddelenie školy umeleckých remesiel v bratislave. úprava autor. vytlačené typom antikva empiriana 110 exemplároch. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

Bezruč, Petr: Maryčka Magdonova. Kniha bola vytlačená ako školská práca na jeseň v roku 1936 v dielňach školy umeleckých remesiel v bratislave. grafickú úpravu a litografované ilustrácie previedol V. Jurek. 

 

 

 

   

  

Figuli, Margita: Tri noci a tri sny. Odborné učňovské školy Bratislava. Úprava Juraj Stanko, ilustrácie Ľudo Fulla. 

 

 

 

pripravil karol gočal