elán

 

Komornú knižnicu Elánu redigoval Ján Smrek. Túto edíciu vydávalo vydavateľstvo Elán v Bratislave. V rokoch 1941 - 1949 vyšlo v tejto edícii 18 zväzkov. V máji roku 1949 vyšiel devätnásty zväzok, ktorý redigoval Ján Smrek, vyšlo však v nakladateľstve Pravda v Bratislave (Puškin - Tri malé tragédie. Ilustrácie Rerberg. Vyšlo v 3000 číslovaných výtlačkoch, z toho prvých 300 bolo prekladateľom Jozefom Felixom podpísaných). 

Prvým, pomerne dobre známym zväzkom Komornej knižnice Elánu bol Poničanov Divný Janko. Obálku vyzdobil Ján Mudroch. Kniha vyšla asi v piatich vydaniach (prvé v januári 1941, piate v roku 1949). Náklad bol zväčša do dvoch tisíc, z toho prvých päťsto bolo signovaných autorom.

Zrejmä najznámejšími a výtvarne najhodnotnejšími zväzkami Komornej knižnice sú deviaty zväzok E. A. Poe: Havran s Hložníkovými ilustráciami a Beniakov Igric s obálkou Jána Mudrocha a štyroma kresbami Vincenta Hložníka (vyšlo ako jedenásty zväzok). 

 

 

 

Poničan: Divný Janko. KKE, zväzok č. 1. Obálka Ján Mudroch.

 

 

 

Žarnov: Mŕtvy. KKE, zväzok č. 2. Obálka Ján Mudroch. Úprava Stanko.

 

 

 

Ady: V mladých srdciach. KKE, zväzok č. 3. Obálka autoportrét Adyho, úprava J. Stanko.

 

 

 

Gide: Pastorálna symfónia. KKE, zväzok č. 4. Obálka J. A. Beaucé.

 

 

 

Hugo: Géniovia. KKE, zväzok č. 5. Obálka E. Lorsay.

 

 

 

Papini: Essaye o umení. KKE, zväzok č. 6. Obálka G. Costetti.

 

 

 

 

Kostra: Ave Eva. KKE, zväzok č. 7. Obálka V. Hložník.

 

 

 

Chrobák: Drak sa vracia. KKE, zväzok č. 8. Obálka a ilustrácie V. Hložník.

 

 

E. A. Poe: Havran. KKE, zväzok č. 9. Obálka a ilustrácie V. Hložník.

 

 

 

 

Smrek: Hostina. KKE, zväzok č. 10. Obálka J. Kostka.

 

 

 

Beniak: Igric. KKE, zväzok č. 11. Obálka Mudroch a 4 kresby V. Hložník.

 

 

 

Unamuno: To je chlap. KKE, zväzok č. 12. Ilustrácie A. Hollý.

 

 

 

 

Matuška: Profily. KKE, zväzok č. 14. Obálka Rodin.

 

 

 

 

Vercors: Mlčanie mora. KKE, zväzok č. 15. Obálka a titul, kresba z franc. časopisu.

 

 

 

 

Kostra: Presila smútku. KKE, zväzok č. 16. Obálka, frontispice a 1 kresba F. Kudláč.

 

 

 

Tolstoj: Kozáci. KKE, zväzok č. 17. Obálka podľa ruského vydania.

 

 

 

 

Villon: Malý testament. KKE, zväzok č. 18. Obálka a ilustrácie podľa francúzskeho novšieho vydania.

 

 

 

 

Puškin: Tri malé tragédie. KKE, zväzok č. 19. Ilustrácie Rerberg.

 

 

 

 

 

..vypracoval karol gočal..