Postup

 

Edíciu POSTUP vydával v tridsiatych rokoch Splok mladých slovenských spisovateľov v Bratislave. Svoje nakladateľstvo mala u Fr. Urbánka a spol. v Trnave, tlačená bola väčšinou v kníhtlačiarni Fr. Urbánek a spol. v Trnave a v oficine Kryl a Scotti v Novom Jičíne (knihy tlačené v Jičíne patria k najzaujímavejším). Knižnú značku vytvoril Rudolf Fábry. Vyšlo tu viac než 16 zväzkov. Nižšie sú ukážky niektorých.

 

 

 

 

1. A. Brezány: Krvavé kulisy. Žilina, edícia Postup 1932. Obálka a ilustrácie Koloman Sokol (pôvodné drevoryty). 28 s.

 

 

 

    

2. R. Dilong: Dýchajte, lazy! Literárna družina "Postup" v Žiline 1933. Obálku dal Rudolf Fabry. Tlač Fr. Urbánek a spo. v Trnave.

 

 

 

  

 

 

  

3. J. Haranta: Mystérium baladické. Obálka Rudo Fabry.

 

 

4. P. G. Hlbina: Cesta do raja. Obálka Rudo Fabry.

 

 

5. J. E. Bor: Rozličnosti

 

 

6. F. Gabaj: Katka a Kata. Obálka Rudo Fabry.

 

 

 

7. A. Pogorielov: Verše o stratených.

 

 

 

 

   

 

   

 

    

8. R. Dilong: Hviezdy a smútok. Trnava 1934. Obálka, fotomontážna kresba a úprava Rudolf Fábry. 76 s. Vyšlo 500 nečíslovaných exemplárov. Tlačili Kryl a Scotti v Novom Jičíne.

 

 

9. J. Letko: Človek za mrežami. Obálka Rudo Fábry.

 

 

 

       

 

 

10. M. J. Mora: Vrchy v Hmlách. Obálka Rudo Fábry.

 

 

   

 

   

 

   

 

   

11. ľ. kupčok: haviari. druhá kniha básní ľubomíra kupčoka. typografia vlado bahna. foto na obálke akad. maliar sergej prototopov. tlač unia kníhtlačiareň v bratislave. 1000 ex. 

 

11. Pockody, Alexander: Slávnosť. Vydal Spolok mladých slov. spisovateľov ako 11. sväzok Edície Postup, ktorú vedie A. Brezány s red. kruhom a ktorá má nakladateľstvo u Fr. Urbánka  a spol. v Trnave. Vyšlo 1000 ex. Obálka a úprava M. Štetina. Zaujímavosťou je chybné číslovanie poradia v rámci edície Postup. Správne malo byť č. 12, keďže Pockodyho slávnosť vyšla v marci 1935 a Kupčokovi Haviari v roku 1934. 

 

 

     

12. J. Rob-Poničan: Iskry bez ohňa. Trnava 1935. 77 s. Obálka Rudolf Fábry.

 

 

 

     

13. I. J. Marko: Rozryté jaro. Trnava 1935. Obálka a frontispice F. Reichentál. Úprava J. Kinkor. Tlač kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave.

 

 

 

14. Hadri Drevenický a Ľ. Hadri: Spievajúce rany. Obálku navrhla Elena Hadri-Hupková. 

 

 

 

     

15. J. E. Bor: Metóda literárnej vedy. Trnava 1940. Obálka anonym.

 

 

 

     

16. Ľ. Ličko: Živé struny. Tlač kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Obálka anonym.

 

 

 

 

18. J. Spišák-Gravčan: Hymnus o domove.

 

 

 

  

 

  

 

PRÉMIA POSTUPU

Dilong a Matovič: Zlatý Kolibrík. Túto prémiu vytačil a vydal Urbánek a spol v Trnave vo februári 1934. Vyšlo ako súkromná tlač v náklade 500 exemplárov. 

 

 

 

Vypracoval Karol Gočal