slovenské ráno

Edícia Slovenské ráno je jedna z mála čisto bibliofilských edícii v slovenskej knižnej kultúre. Edíciu redigoval Dr. Ludvík Kuhn. Väčšina bibliofílií bola vytlačená a upravená Karolom Jaroňom v Linografii v Bratislave. Napriek tomu, že edícia sa nazývala "bibliofilská edícia Slovenské ráno", iba prvé tri zväzky sú číslované a dá sa povedať, že majú charakter intencionálnych bibliofílií. Počet výtlačkov ostatných zväzkov je neznámy (okrem Šachovnice). Najpôsobivejšie sú zväzky 1, 6 a 9. Všetky zväzky vynikajú kvalitným prevedením kníhtlače na vybraných papieroch (Peroľahký papier, japonský papier, dielový papier a pod.). 

 

Štefan Janšák: Lovci hlinených perál. Slovenské ráno zväzok 1. Bratislava 1934. Obálka a  kresby Mikuláš  Galanda, úprava Karol Jaroň. Vyšlo v 400 číslovaných výtlačkoch. Okrem toho bolo vydaných aj 50 výtlačkov na japonskom papieri, každý adresovaný. Náš výtlačok jeden z 50tich.

 

 

 

 

 

 

Šimunková, Nathalie: Povídky o Číně (Napsal Kael). Akvarelové obrázky. Úprava riaditeľa Karola Jaroňa. Písmom Medieval na dielovom papieri v 1000 výtlačkoch.  Typ. Linografia Karol Jaroň a spol. 1935. 8 °. 69 (II) s. Edícia Slovenské ráno, zväzok číslo 2.

 

 

Snížková Ida - V hodině dvanácté. Slovenské ráno zväzok č. 3 , Bratislava 1934. Úprava Karol Jaroň. Vyšlo v 300 číslovaných výtlačkoch na papieri Featherweight.

 

 

 

 

 

 

Gašperik Julius: Vyhaslé plamene. Obrázky kreslil Ján Hála. Bratislava, 1935. 66 (1) s. Vytlačila Linografia v Bratislave. Úpravu zrejmä robil Karol Jaroň. Písmo medieval, dielový papier. Slovenské ráno, č. 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votruba Jaroslav: Nad polským mořem. Kniha maliarových dojmov. Úprava, frontispice, 6 drevorytov, mapka a 21 iniciál maliar-grafik J. Votruba. Poľský predhovor Stanislav Kwaśniewski. Francúzsky výklad William Ritter. Vytlačila Linografia K. Jaroň a spol v Bratislave r. 1935, písmo Beton na papieri Featherweight. Vyšlo ako 5. zväzok bibliofilskej edície Slovenské ráno.

 

   

 

 

 

Zvěřina Ladislav Narcis: Disk z Československa, psáno z Hradčanské rampy. Slovenské ráno zväzok č. 6. Bratislava 1935.  Obálka a kresby Mikuláš Glanda, úprava Karol Jaroň. Vyšlo ako nečíslované vydanie.

 

 

 

 

 

 

Ľubomírsky, Vladko (Karol Plicka): Spoveď dní a dní... Anno Domini 1914 - 1918. Kniha dojmov zo svetovej vojny. Bratislava, Edícia Slovenské ráno, Vydala a vytlačila Linografia (Karol Jaroň a spol.) v roku 1936. 40 (1) s. Obálka a úprava anonym. Slovenské ráno, č. 7 (rovnaké číslo ako Kopečný, avšak kniha vyšla o rok skôr). 

 

 

 

 

 

 

Kopečný, Viliam: Okno do jara. Verše. Bratislava, bibliofilská edícia Slovenské ráno č. 7. Vytlačila kníhtlačiareň Linografia K. Jaroň a spol. v roku 1937. (rovnaké číslo v tiráži ako Ľubomírskeho Spoveď dní a dní, avšak kniha vyšla o rok neskôr, pravdepodobne chyba tlače).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostolný, Andrej: Šachovnica. Verše. Grafická úprava: riad. Karol Jaroň. Tlačila Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave na papieri semille japan, písmo Menhartova latinka. Obálka Ladislav Salzer. Slovenské ráno č. 9. Z neznámych príčin je na titulnej strane uvedené, že ide o edíciu Krásna Kniha Bratislava. V tiráži sa však uvádza, že ide o edíciu Slovenské ráno, č. 9. Ako sa však ukazuje, takýchto tlačových chýb vídať v súvislosti s edíciou "Slovenské ráno" viac.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mihal, Štefan: Šťastie na zemi. Básne. Nakladateľ Edícia Krásna kniha, tlač Slovenská kníhtlačiareň. Bratislava 1939. Obálka od Ľ. Prochásku. Úprava Karol Jaroň. 8°. 51 (III) s. Edícia Slovenské ráno, zväzok číslo 10.

 

 

Pripravil Karol Gočal