krásna kniha

Bibliofilská edícia Krásna Kniha vychádzala na začiatku tridsiatych rokov minulého storočia v Bratislave, väčšinou v úprave riaditeľa tlačiarne Slovenská Grafia Karola Jaroňa a tamtiež aj tlačená. Bibliofilské zväzky boli pomerne na vysokej úrovni. V rámci bibliofilských edícií (napr. Slovenské ráno, SBS či Záhrada) vytvorených v medzivojnovom období má výsostné postavenie, pretože tu vyšla bibliofília patriaca medzi trojicu toho najlepšieho, čo u nás doposiaľ vyšlo. Hovorím o zväzku číslo 5 (Galandova Žena s košeľou). Tu sa stretli najvýznamnejšie osobnosti vtedajšieho slovenského "bibliofilstva". O originálnu výzdobu sa postaral výtvarník Mikuláš Galanda, obálku navrhol architekt Zdeněk Rossmann a o úpravu sa postaral „motor“ celej medzivojnovej bibliofilskej činnosti na Slovensku Karol Jaroň.

V edícii Krásna Kniha vyšlo deväť zväzkov, tlačených na vybraných papieroch, vo vynikajúcej typografickej úprave, každý zväzok mal originálnu obálku, prípadne frontispice, niektoré aj ilustrácie v texte. Samozrejmosťou bol obmedzený náklad, maximálne 100 – 250 kusov.

 

Logo edície

 

Orgoník-Kunovský, Martin: City srdca. S úvodom Štefana Janšáka a rozborom Ludvika Kuhna. Návrh obálky Jaroslav Jareš. Úprava Karol Jaroň. Bratislava, Krásna Kniha. 1929. 74 (5) s. Osminový formát. Vyšlo v 250 číslovaných exemplároch. Zväzok číslo 1.

 

 

 

 

 

 

Pražáková, Klára: Objev. Komedie o třech dějstvích s předehrou. Napsala: Klára Pražáková. Bratislava, Krásna Kniha. Tlač Slovenská Grafia, 1930. Osminový formát. 68 strán. Zväzok číslo 2 (?)

 

Zvěřina, Ladislav Narcis: Albergo sole. Verše. Edícia Krásna kniha zväzok č. 3. Bratislava 1931. Frontispice Karel Štika. Úprava Karol Jaroň. Vyšlo 100 číslovaných výtlačkov na papieri Zanders. Podpis výtvarníka a autora. Zväzok číslo 3.

 

 

Chajám, Omar: Múdrosť vína. Bratislava, 1931. Frontispice Karel Štika (linoleoryt). Úprava Karol Jaroň. Tlač Slovenská Grafia. Vyšlo 85 číslovaných výtlačkov. Zväzok číslo 4. (Podobné vydanie ako súkromná tlač venovaná účastníkom VII. bibliofilského večera v Prahe 31. októbra 1931, ktorá vyšla v 260 číslovaných výtlačkoch. Pozri: https://bibliofilie.webnode.sk/karol-jaron-slovenska-grafia-a-linografia-/).

 

 

 

Galanda, Mikuláš: Žena s košeľou. (Cyklus 8 kresieb akademického maliara). Sprievodné slová napísal Bedřich Beneš Buchlovan. Obálku navrhol architekt Zdeněk Rossmann. Upravil Karol Jaroň. V Bratislave, edícia Krásna Kniha. Tlačila Slovenská Grafia, 1932. Štvrtinový formát. (8)s. (8) obr. Zväzok číslo 5.

   

 

 

 

 

 

leták propagujúci vydanie bibliofílie Žena s košeľou. 

 

  

 

 

 

 

Kuhn Ludvík: Lásky J. Wolfganga Goetha. Krásna kniha zväzok 6. Bratislava 1932. Úprava Karol Jaroň. Vyšlo 100 číslovaných výtlačkov na papieri Van Gelder. Bibliofília reprezentovala vtedajšiu kníhtlač na veľtrhu v Lipsku 1932. Zväzok číslo 6.

 

 

 

Štefánik, Pavel: Z básní Pavla Štefánika. Životopisný nástin podal Vladimír Polívka. Graficky upravil riaditeľ Karol Jaroň. Bratislava, Krásna Kniha. Typ. Slovenská Grafia, 1932. Osminový formát. 31 (II) s. Zväzok číslo 7. Vyšlo 270 číslovaných exemplárov. 

   

 

   

 

   

 

 

 

Jesenský, Janko: Výbor z básní Janka Jesenského. S úvodnou štúdiou Jaroslava Zatloukala. Obsahuje tiež nové, doteraz netlačené verše. Bratislava, Krásna Kniha. Tlačila Slovenská Grafia, 1932. Osminový formát. 59 (I) s. Vyšlo 800 číslovaných výtlačkov. Zväzok číslo 8.

  

 

  

 

 

 

 

Sekera, Josef: Kruh osudu. Novela. Frontispice kreslil Karel Štika. Obálka a typo Karol Jaroň (ako autor obálky nieje uvedený v tiráži). Bratislava, Krásna Kniha. Tlačila Slovenská Grafia, 1932. Osminový formát. 50 (I) s. Vytlačené v 200 číslovaných výtlačkoch. Zväzok číslo 9. 

  

 

  

 

 

 

pripravil karol gočal