lipa (unia bratislava)

edíciu LIPA redigovali Laco Gálik a Svetloslav Veigl s redakčným kruhom. Edíciu vydávalo nakladateľstvo Unás v Bratislave. Všetky štyri zväzky, ktoré vyšli v tejto edícii boli vkusne upravené, niektoré číslované, vždy časť nákladu vyšla brožovaná a viazaná.

 

Logo edície (z prvého zväzku)

 

 

1. Veigl, Svetloslav: Výstup na horu Tábor. Obálka a kresby od prof. P. Teodora Tekeľa , OFM. Vyšlo v decembri 1939 na peroľahkom papieri v 1000 číslovaných exemplároch. Tlač Unia Bratislava. Náš exemplár je v orig. kartónovej broži s papierovou obálkou. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

2. Valé, Ria (Valéria Reisová, resp. podľa niektorých R. Dilong): Muškát. Sbierka poézie. Obálka a úprava anonym. Vyšlo vo februári 1940. Tlačila kníhtlačiareň Univa v Bratislave. Vyšlo 1000 strojovo číslovaných exemplárov na peroľahkom papieri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kamenická, Elena: Čierne stretnutie. Úprava od Rudolfa Fábryho. Vyšlo vo februári 1941. Tlač Universum Bratislava. Vyšlo 1000 exemplárov.  

 

 

 

 

 

 

4. Valé, Ria (Valéria Reisová): Môj sen o láske. Vydalo nakladateľstvo Komenský v Bratislave roku 1941. Tlač G. Teslík Skalica. Obálka a úprava anonym. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

pripravil karol gočal