spolok bibliofilov na slovensku

 

Spolok oficiálne vznikol 13. marca 1930 v Bratislave. Prvou bibliofíliou vydanou v SBS v Bratislave boli Kraskove básne Nox et solitudo. Vedúcou a takisto zakladajúcou osobnosťou bol kníhtlačiar a typograf Karol Jaroň. Medzi zakladajúcich členov patril takisto Bohuslav Bezděk, Eduard Figura,  Josef Kučera, Karel Mollenda, Joža Pospíšil a ďalší. Hodnotné z umeleckého hľadiska sú tlače zdobené Mikulášom Galandom, Martinom Benkom.

Rozlišujeme tlače vydané Spolkom bibliofilov na Slovensku v Bratislave a tlače, ktoré boli venované pri príležitosti valného zhromaždenia. Nižšie uvádzame niektoré tlače, vyšelšie v tomto spolku, resp. venované pre valné zhromaždenie neradené chronologicky.

 

Tlače vydané Spolkom bibliofilov na Slovensku v Bratislave:

 

Krasko, Ivan: Nox et solitudo. Básne. Kresbami vyzdobil František Hlavica. Grafická úprava Karol Jaroň. Svojim členom ako prvú prémiu za rok 1930 vydal Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave. V Bratislave, Slovenská Grafia 1930. Osminový formát. 41 (II) s. Vyšlo 200 číslovaných výtlačkov.

 

 

 

 

 

Kollár, Ján: O literárnej vzájomnosti mezi kmeny a nářečími slavskými. (Po sto rokoch novo vydal Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave ako prémiu svojím členom za rok 1936). Text usporiadal prof. Miloš Weingart, drevorytom portrétu Jána Kollára vyzdobil Mikuláš Galanda, typograficky upravil Vladimír Stejskal. Knihu vytlačilo „Družstvo knihtiskárny v Hranicích“ na ručnom papieri losinskom terciou písma Originál Baskerville v náklade 100 číslovaných výtiskov. 1936. 28 (II) – (I) portrét.

 

 

 

 

 

Výstava T. G. Masaryka. Poriada Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave. Marec 1935. Katalog (k výstave Tomáša Gar. Masaryka, osobnosť a dielo v publikáciách vlastných aj cudzích, v dielach výtvarných, fotografických a časopisoch. U príležitosti 85. narodenín T. G. Masaryka. ... v úprave riaditeľa Zdenka Hrušku. Kresba od Mikuláša Galandu (frontispice – portrét T. G. Masaryka od Mikuláša Galandu). Bratislava, Spolok bibliofilov. Typ. Universum 1935. Osminový formát. 101 (I) s. 10 Kč.

 

 

Hála, Ján: Vánoce ve Važci. V Bratislave. Vydal Spolok bibliofilov na Slovensku. Typ. Linografia, 1934. 1 titulný obrázok. Ilustrované. 22 (I) s.

 

 

Leštinský, Jozef: Zo života. Túto knižku Zo života vydal Spolok bibliofilov na Slovensku ako spomienku na dobrého martinského J. G. Leštinského a vzácneho českého maliara M. Aleša. Do tlače pripravil a doslovom opatril J. Pospíšil. Vytlačila Slovenská Grafia v typografickej úprave riaditeľa K. Jaroňa. V 50 výtiskoch na papieri Van Gelder a 300 na prírodnom papieri. Úprava Karol Jaroň.

 

 

Květ, Jindřich: Rozchod se Stanislavem Klegou. Předneseno 3. X. 1932 v Bratislavě při vzpomínkovém večeru na St. Klegu. Bratislava Spolok bibliofilov na Slovensku, 1933. Úprava Karol Jaroň. 37 s. Originálna brož. 17 cm. Vyšlo 170 číslovaných výtlačkov.

 

 

Výstava slovenskej knihy v Bratislave usporiadaná Spolkom bibliofilov na Slovensku a Osvetovým zväzom za podpory Ministerstva školstva a národnej osvety, Krajinského výboru, v Bratislave, Československej jednoty v Prahe a Knihovňa university Komenského 22. November 1931 – 6. december.Bez miesta a nakladateľa, tlač Slovenská Grafia, Bratislava 1931. 8°. 8 s. Obálku tvorí titul, úvod od V Pražáka.

 

Osuský, Štefan: O T. G. Masarykovi. Bratislava, vydal Spolok bibliofilov na Slovensku. Tlač Orbis Praha, 1937. Osminový formát. 16 (3) s. Vyšlo 250 číslovaných exemplárov.

 

     

 

 

 

Mladosť. Básne. Máša Haľamová, Ján Smrek, Andrej Žarnov, Emil B. Lukáč, Valentín Beniak, Milan Pišút.Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave, 1934. Tlač Linografia Karol Jaroň, 1934. Signované frontispice, kresba a úprava od Mikuláša Galandu. Tlačené na ručnom papieri Eenhoorn v 45 nepredajných číslovaných exemplároch. Rozmery 230x155. 8°. 16 s.

 

 

 

Ivanková Elena: Dcéra pána Karabína. Bratislava, Spolok bibliofilov na Slovensku 1932. Tlač J. Pocisk. 8°. 31 (1)s. Spolok bibliofilov na Slovensku, zväzok 2. Vyšlo na papieri dielovom v 200 číslovaných exemplároch (číslované arabskými číslicami) a v 60 číslovaných exemplároch na papieri semile japan (číslované rímskymi číslicami).

  

 

 

 

Spolok bibliofilov na Slovensku T. G. Masarykovi. Dva preslovy. „Dva prejavy prednesené pri zahájeni výstavy T. G. Masaryka v Bratislave v marci 1935“. Bratislava: Spolok bibliofilov na Slovensku, 1935. 18 s. 21cm. (University of California - výtlačok č. 20) Spolok bibliofilov na Slovensku usporiadal pri príležitosti prezidentovej 85ky výstavu kníh a iných dokumentov v počte vyše 700 jednotiek o T. G. Masarykovi, ktoré za roky zozbieral člen spolku Jozef Kučera. Po výstave spolok uverejnil v bibliofilskej forme dva prejavy s básňou, zrejmä od básnika Emila B. Lukáča a perokresbou od Mikuláša Galandu.

 

Tretia schôdzka moravských bibliofilov a exlibristov Uhorské Hradiště. Vydal Spolok bibliofilov na Slovensku, Bratislava, 1930. Tlač Slovenská Grafia.   Orig. volné listy v pap. prebale, formát A3, na papieri Zanders,  140 číslovaných exemplárov, celostr. drevorez K. Štiky s jeho podpisom. 4°, (5) s. Podpisy členov Spolku bibliofilov na Slovensku.

 

 

  

 

 

 

Bedřich Beneš Buchlovan: Na besedě u Bratislavských bibliofilu. K valnej hromade v roku 1931 vydal Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave. Frontispice od K. Štiku. Vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave pod vedením Karola Jaroňa v 200 číslovaných výtvarníkom a autorom podpísaných výtlačkoch na papieri Van Gelder Zonen.

 

   

 

 

 

Kráľ Janko: Duma Slovenská. Vydal Spolok bibliofilov na Slovensku v Bratislave, z príležitosti osláv 80. výročia "Memoranda" r. 1941 s úvodnými slovami Dr. R. Brtáňa. Kresby od akademického maliara Martina Benku. Vytlačila Slovenská ľudová kníhtlačiareň a nakladateľstvo v Bratislave, na papieri ručnom Van Gelder Zonen v náklade 60 číslovaných výtlačkov.

 

 

 

 

 

Tlače venované pri príležitosti schôdzok:

 

Pospíšil, Jozef – Volf, František: Čičmanská pohádka. Pôvodné drevoryty Jožky Kubíčka. Bratislava, vydala a tlačila Slovenská Grafia 1930. Osminový formát. (15) s. Frontispice. Bibliofilské vydanie, 170 číslovaných exemplárov pre členov a účastníkov I. schôdzky Spolku bibliofilov na Slovensku v Bratislave.

 

Reichel, Václav: Nezabiješ! Vydali Jos. Kučera a Jar. Manšingr ako súkromnú a nepredajnú tlač pri príležitostia jubilejnej piatej valnej hromady Spolku bibliofilov na Slovensku v Bratislave konanej v apríli 1935. Drevoryty a typo Karel Svolinský. Tlač Družstvo knihtiskárny v Hranicích na Van Gelderi v počte 200 číslovaných výtlačkov.

 

 

  

 

 

Senický Janko: Umklé chvíle. Vydané z príležitosti III. valného shromaždenia Spolku bibliofilov na Slovensku konaného dňa 17. júna 1933. Sádzané písmom Menhartovou latinkou a tlačené na ručnom papieri Van Gelder v náklade 100 číslovaných a autorom podpísaných exemplároch s oceľotlačovou prílohou (sign. Ondráček) pod dozorom a grafickou úpravou riaditeľa K. Jaroňa v Slovenskej Grafii úč. spol. v Bratislave. Venované riaditeľstvom Slovenskej Grafie. Podpis autora v tiráži.

 

 

Jesenký Janko: Deväť básní. K 60. narodeninám slovenského básnika Janka Jesenského. Literány profil Dr. Jaroslav Zatloukal. Ako vianočný darček vydali túto knižku Zdenko Hruška a dr. Ludvík Kuhn a venovali ju členom Spolku bibliofilov na Slovensku v roku 1934. Úprava Z. Hruška. Dve kresby M. Galanda. Na papier Belmonte tlačilo Universum. Číslovaná bibliofília. Podpis Jesenského v tiráži. 

 
 
  
 
  
 
 
 

 

Tlače súvisiace so spolkom:

Bezděk: Jak se rodil SBS/A. Příspěvek k historii spolku. Soukromý tisk. Bratislava: Bohuslav Bezděk, Eduard Figura, Karel Jaroň, Josef Kučera, Karel Mollenda, Joža Pospíšil, 1931. Ilustrátor Karol Jaroň. Vytlačila Slovenská Grafia. 14 (1) s. 8°. Vyšlo 123 číslovaných exemplárov.

 

 

 

 

 

Vypracoval karol gočal (podrobnejšia štúdia bola publikovaná v správach spolku českých bibliofilov)