EMSA

Edíciu mladých slovenských autorov vydával zväz slovenského študentstva v Prahe v rokoch 1925 až 1937. V tejto edícii vyšlo 61 zväzkov. Knihy vydával český vydavateľ Leopold Mazáč. Redigovanie mal na starosti slovenský kultúrny činiteľ, básnik a redaktor Ján Smrek. Vzhľadom na to, že Mazáčovo vydavateľstvo prirodzene sídlilo v Prahe, k výzdobe obálok prispelo množstvo českých významných umelcov (A. V. Hrska, K. Teige, J. Jareš, J. Vodrážka, Kittner a Vávra, Rambouská a iní) a takisto aj niekoľko slovenských významných ilustrátorov (Galanda, Benka, Bednár, Alexy, Jasszusch a Smrek (?)).

Klasické vydanie bolo v prípade prózy vydané v 3000 výtlačkoch, v prípade poézie v 1000 až 1500 výtlačkoch. V niektorých prípadoch, okrem klasického nákladu, bola časť nákladu na kvalitnom papieri, číslovaná a podpísaná autorom, resp. ilustrátorom. Zväčša išlo o extra náklad 300 číslovaných výtlačkov alebo menej (napr. Hrušovský: Dolorosa, EMSA 4; Vámoš: Editino očko, EMSA 1, Smrek: Cválajúce dni EMSA3, Gašpar: Buvi-buvi EMSA2 a iné ). Tieto prvé 4 zväzky edície EMSA, ktoré vyšli v bibliofilskej úprave majú aj väčší formát.

Z hľadiska bibliofilského, vzácnejšie sú vydania originálne brožované. Zvyčajné vydanie bolo buď brožované, vydanie s plátenou edičnou väzbou (červená so ženou v kroji a s trenčianskym hradom v pozadí alebo biela so slovenským štátnym znakom) s voviazanou obálkou, vydanie s čistou plátenou väzbou s obálkou, vydanie s polokoženou väzbou s voviazanou obálkou a pod. Rázusove diela vychádzali v edičnej sivej plátenej väzbe.

Niektoré vydania (najmä skoršie) vychádzali vo viacerých vydaniach. Napr. Vámošove Atomy Boha I a II (EMSA 16 a 17) vyšli v štyroch vydaniach. Každé vydanie malo odlišnú obálku. Julia I a II od Martina Rázusa (EMSA 33 a 34) vyšla v troch vydaniach s rovnakou obálkou od Kittnera a Vávru.

Zaujímavé, z výtvarného hľadiska, sú určite obálky od Galandu (EMSA 1, 2, 22-26), Karla Teigeho (EMSA 54), či Benkove (napr. EMSA 3 - druhé vydanie).  

 

 

EMSA 1. Vámoš: Editino očko. 1. vydanie, 1925 (obálka Galanda)

 

 

EMSA 1. Vámoš: Editino očko. 2. vydanie, 1936 (obálka J. Šváb)

 

 

 

EMSA 2. Gašpar: Buvi-Buvi. Jediné vydanie, 1925 (obálka Galanda)

 

 

 

EMSA 3. Smrek: Cválajúce dni. 1. vydanie, 1925 (obálka Jasszusch)

 

 

 

 

EMSA 3. Smrek: Cválajúce dni. 2. vydanie, 1925 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 3. Smrek: Cválajúce dni. 3. vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

EMSA 4. Hrušovský: Dolorosa. 1. vydanie, 1925 (obálka Jareš)

 

 

 

EMSA 4. Hrušovský: Dolorosa. 2. vydanie, 1936 (obálka J. Šváb)

 

 

 

EMSA 5. Jégé: Wieniawského legenda. 1. vydanie, 1927 (obálka Benda)

 

 

 

EMSA 5. Jégé: Wieniawského legenda. 2. vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 6. Hrosnký: Žltý dom v Klokoči. 1. vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 7-8. Urban: Živý bič. Jediné vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 9. Letz: Obyvatelia dvora. 1. vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 9. Letz: Obyvatelia dvora. 2. vydanie, 1936 (obálka Hrska)

 

 

 

EMSA 10. Lukáč: O láske neláskavej. 1. vydanie 1928 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 10. Lukáč: O láske neláskavej. 2. vydanie 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 11. Alexy: Grétka. Jediné vydanie 1928 (obálka Alexy)

 

 

 

EMSA 12. Krčméry: Ľudia a knihy. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

 EMSA 13. Nižnánsky: Medzi zemou a nebom. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 14. Horváth: Človek na ulici. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 15. Rusko: Plamene. Jediné vydanie, 1928 (obálka Benka).

 

 

 

EMSA 16-17. Vámoš: Atomy Boha. 1. vydanie, 1928 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 16-17. Vámoš: Atomy Boha. 2-4. vydanie, 1933, 1934, 1936

(obálky A. V. Hrska - odlišujú sa vo farebných prevedeniach)

 

 

 

EMSA 18. Smrek: Božské uzly. 1. vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 18. Smrek: Božské uzly. 2. vydanie, 1933 (obálka Hrska)

 

 

 

EMSA 19. Holéczy: Inženier Riava. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 20. Gašpar: Pri kráľovej studni. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

EMSA 21. Hronský: Medové srdce. Jediné vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 22. Lukáč: Križovatky. 1. vydanie, 1929 (úprava a obálka Galanda)

 

 

 

 EMSA 22. Lukáč: Križovatky. 2. vydanie, 1935 (úprava Galanda, obálka Hrska)

 

 

 

EMSA 23. Rázus: Svety I. 1. vydanie, 1929 (obálka Galanda);

2. vydanie, 1931 (obálka Galanda)

 

 

 

 

EMSA 24. Rázus: Svety II. 1. vydanie, 1929 (obálka Galanda);

2. vydanie, 1931 (obálka Galanda)

 

 

 

EMSA 25. Rázus: Svety III. 1. vydanie, 1929 (obálka Galanda);

2. vydanie, 1931 (obálka Galanda)

 

 

 

EMSA 26. Rázus: Svety IV. 1. vydanie, 1929 (obálka Galanda);

2. vydanie, 1931 (obálka Galanda)

 

 

 

 

EMSA 27. Hrušovský: Peter Pavel na prahu nového sveta I.

1. vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 28. Hrušovský: Peter Pavel na prahu nového sveta II.

1. vydanie, 1929 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 27-28. Hrušovský: Peter Pavel na prahu nového sveta I a II.

2. vydanie, 1936 (obálka Hrska)

 

 

 

EMSA 29. Rázus: O mne i o vás. Spisy 1. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 30. Rázus: Čierne roky. Spisy 2. Jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 31. Hronský: Proroctvo doktora Stankovského. Jediné vydanie, 1930

obálka (Benka).

 

 

 

EMSA 32. Krčméry: Piesne a balady. jediné vydanie, 1930 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 33-34. Rázus: Julia I a II.

1. vydanie, 1930 (obálka Kittner a Vávra)

2. vydanie, 1932 (obálka Kittner a Vávra)

3. vydanie, 1934 (obálka Kittner a Vávra)

 

 

 

 

EMSA 35. Ormis: Zo slovenskej minulosti národnej a literárnej.

Jediné vydanie opravované (?), 1932, (obálka J. Škultéty - prvý obrázok; frontispice - druhý obrázok)

 

 

 

 

EMSA 36. Rázus: Maroško. 1. vydanie, 1932 (obálka Benka); 2. vydanie, 1935 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 37. Haľamová: Červený mak. Jediné vydanie, 1932 (obálka anonym)

 

 

 

 

EMSA 38. Rázus: Argumenty.

1. vydanie, 1932 (obálka fotografia Boros a syn)

2. vydanie, 1934 (obálka fotografia Boros a syn)

3. vydanie, 1935 (obálka fotografia Boros a syn)

 

 

 

 

EMSA 39. Vámoš: Jazdecká legenda. 1. vydanie, 1932 (obálka Vodrážka)

 

 

 

EMSA 39. Vámoš: Jazdecká legenda. 2. vydanie, 1934 (obálka Vodrážka)

 

 

 

 

EMSA 40. Smrek: Iba oči. Jediné vydanie, 1933 (obálka Smrek ?)

 

 

 

 

EMSA 41-42. Urbanovič: Oráčina I a II.

1. vydanie, 1933 (obálka Hrska)

2. vydanie, 1934 (obálka Hrska)

3. vydanie, 1935 (obálka Hrska) - ukážka

 

 

 

 

EMSA 43. Rázus: Maroško študuje. 1. vydanie, 1933 (obálka Benka);

2. vydanie, 1935 (obálka Benka)

 

 

 

 

EMSA 44. Smrek: Básnik a žena. 1. vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 44. Smrek: Básnik a žena. 2. vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 45. Jégé: Alina Orságová. Jediné vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 46. Pockody: Podkovy. Jediné vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 47. Lukáč: Elixír. Jediné vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 48. Lukáč: Hymny. Jediné vydanie, 1934 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 49. Kavec: Kuvik na plote. Jediné vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 50. Lukáč: Spev vlkov a iné básne. Jediné vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

 

EMSA 51. Hlbina: Harmonika. Jediné vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 52. Novomeský: Nedeľa a Romboid. Jediné vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 53. Smrek: Zrno. Jediné vydanie, 1935 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 54. Novomeský: Otvorené okná. Jediné vydanie, 1935 (obálka Teige)

 

 

 

 

 

EMSA 55. Výbor z poézie Vladimíra Roya. Jediné vydanie, 1935 (obálka anonym)

 

 

 

 

EMSA 56. Rázus: Odkaz mŕtvych. Jediné vydanie, 1936 (obálka Šváb)

 

 

 

 

 

EMSA 57. Beniak: Poštový holub. Jediné vydanie, 1936 (obálka Hrska)

 

 

 

 

EMSA 58. Dilong: Mladý svadobník. Jediné vydanie, 1936 (obálka Bednár)

 

 

 

 

EMSA 59. Rázus: Bombura. Jediné vydanie, 1937 (obálka Rambouská)

 

 

 

 

EMSA 60. Kostra: Hniezda. Jediné vydanie, 1937 (obálka Bednár)

 

 

 

 

 

EMSA 61. Poničan: Póly. Jediné vydanie, 1937 (obálka Bednár)

 

  

 

 Vypracovali: Karol Gočal a Miro Rozložník