vydavateľstvo FKM bratislava

 
V tomto vydavateľstve vychádzali zväčša tlače autorov katolíckej moderny. Väčšina vyšla v štyridsiatych rokoch minulého storočia. V roku 1941 tu vyšiel v spolupráci s vydavateľstvom Skarabeus aj nadrealistický zborník Vo dne a v noci.  
Nižšie sú obálky a ukážky úprav niektorých tlačí vydaných v FKM. 
 
 
 
 
 
Zlámal, Miloslav: Prelúdium (Milonské songy). FKM Bratislava, 1943. 47 s. Obálka anonym. 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
Dilong, Rudolf: Ja, Svätý František. Básne. FKM Bratislava, 1938. 45 s. Obálka Lea Mrázová. 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
Dilong, Rudolf: Somnambul. Básne. FKM Bratislava, 1941. 44 s. Obálka anonym. 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
  
Jarina, Juriga Tóno: Noci na prelome. Básne. FKM Bratislava, 1941. 44 s. Obálka anonym. 
 
 
 
 
 
  
 
Vo dne a v noci: Sborník poézie a umenia. Bratislava, Skarabeus a FKM, 1941. 152 s. Obálka Viliam Chmel, väzba Ján Mudroch. Tlač Wigand Bratislava. (viacej o tomto zborníku v časti Nadrealisti). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Dilong, Rudolf: Nevolaj, nevolaj. Básne. FKM Bratislava, 1941. 43 s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvon, Andrej: Ty si pravá. Sbierka básní. FKM Bratislava, 1941. 43 s. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
Dilong, Rudolf: Hanička. Básne. FKM Bratislava, 1942. 52 s. Obálka Štefan Bednár (tá chýba). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pripravil karol gočal