karol jaroň (slovenská grafia, linografia, EOS)

* 1895, Olomouc-Řepčín, Česká republika † 1972, typograf, redaktor, riaditeľ a zakladateľ Slovenskej Grafie v Bratislave a Linografie a spol. v Bratislave. Bol vedúcou osobnosťou bibliofilských snáh na Slovensku v medzivojnovom období. Nižšie uvádzame niektoré tlače, ktoré buď sám upravoval, resp. boli vydané/tlačené v niektorej z jeho tlačiarní. Tlače niesú radené chronologicky.

 

 

Bedřich Beneš Buchlovan: Lístky z malé kartotéky. Tlačila Slovenská Grafia v Bratislave v roku 1931. Kresba Mikuláša Galandu. Vyšlo 250 číslovaných výtlačkov. Tlač bola venovaná VII. bibliofilskému večeru v Prahe.

 

 

  

 

 

Dvořák, Josef: Severská balada (putování za Kajou). Vydala a vytlačila Slovenská Grafia Bratislava v roku 1932 v 150 číslovaných výtlačkoch. Frontispic Mikuláš Galanda, typo Karol Jaroň. V tiráži podpis autora a grafika.

 

 

 

 

 

Horváth, Ivan: Strieborný prach. Vydala a vytlačila Slovenská Grafia Bratislava na papieri Umbria v 250 číslovaných výtlačkoch. Ručne kolorovaný frontispis od Ľuda Fullu, typo Karol Jaroň. Podpis autora v tiráži. Vydané a venované priaznivcom Slovenskej Grafie.

 

 

 

Hurban, J. M.: Básně a písně československé. Na losinskom ručnom papieri bolo vytlačených 250 číslovaných výtlačkov Slovenskou Grafiou. Typo Karol Jaroň. Venované účastníkom spolu českých bibliofilov v Prahe roku 1930.

 

 

 

Jesenský, Ján: Návrat víťaza. Vydala kníhtlačiareň "Linografia" nakladateľstvo K. Jaroň a spol. v Bratislave roku 1945. Bolo vydaných 150 číslovaných exemplárov a pripojený rukopis Jesenského (faksimile).

 

 

 

 

 

Kael: Povídky o Číně. Na vianoce roku 1933 tlačila kníhtlačiareň Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave. Typo Karol Jaroň. Vyšlo 50 výtlačkov na Hollandskom papieri a 200 výtlačkov na papieri Featherweight. Brož v našej ukážke je jeden z 200 výtlačkov a pevná väzba jeden z 50.

 

 

 

 

 

 

Kollár, Ján: O kníhtlačiarstve. Faksimile kázne. Tlačila Slovenská Grafia roku 1948. Vyšlo 1000 číslovaných výtlačkov na offsetovom papieri. Typo Dušan Šulc.

 

 

 

 

 

Kuhn, Ludvík: Moje třetí rota. Vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave roku 1929. Ručene kolorované ilustrácie O. Ondráček. Typo Karol Jaroň. Vyšlo 40 výtlačkov na ručnom papieri a 60 na antiku. Prvých dvadsať bolo ručne kolorovaných.

   

 

   

 

 

 

Kuhn, Ludvík: Štúrova láska a smrť. Vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave roku 1932. Tlačené na Semile Japane v 262 číslovaných výtlačkoch. Venované účastníkom VIII. bibliofilského večera v Prahe. Podpis autora a úpravcu v tiráži.

 

 

 

 

 

 

O maliarovi F. Dušovi. Úvod J. Pospíšila. Tlačila a vydala Slovenská Grafia Bratislava roku 1932 v 150 číslovaných výtlačkoch. Venované druhému valnému zhromaždeniu Spolku Bibliofilov na Slovensku.

 

 

 

 

  

 

 

 

Přibík, Z. V.: Pod bratislavskými viechami. Obrázky kreslil A. Petříček. Typo Karol Jaroň. V 200 exemplároch na prírodnom papieri vytlačila a vydala Slovenská Grafia v Bratislave.

 

    

 

 

   

 

 

 

 

Václavík, A.: Tradície ľudovej drevorezby. Vytlačila Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave roku 1936 v 1000 exemplároch. Obálka Mikuláš Galanda. Typo Karol Jaroň.

 

   

 

 

Votruba, Jaroslav: Klenotnice Jugoslavie. Vytlačené na špeciálnom papieri písmom Beton a Hola v tlačiarni Linografia v Bratislave. Výzdoba Votruba, typo Karol Jaroň. Venované členom ligy a priateľom Juhoslávie.

 

    

   

 

 

 

Orgoník-Kunovský, Martin: City srdca. Vybral a úvodom opatril L. Kuhn. Obálku navrhol Jaroslav Jareš. Vytlačila pre svojich priaznivcov Slovenská Grafia v Bratislave pod vedením riaditeľa Karola Jaroňa v 100 číslovaných exemplároch na papieri Van Gelder. Vianoce 1928. City srdca vyšli aj v edícii Krásna kniha (zväzok č. 1) v 250 číslovaných exemplároch.

 

 

 

 

 

 

 

Oravský, Janko: Spomienky na vlastenca kníhtlačiara. Linografia K. Jaroň a spol. Bratislava 1947. Túto bibliografiu vytlačenú v kníhtlačiarni Linografia v Bratislave, venuje účastníkom kalkulačného kurzu kníhtlačiarov v dňoch 3 - 9. septembra 1947 v Piešťanoch Karol Jaroň (jeho podpis) starosta Gremia kníhtlačiarov na Slovensku. Vyšlo ako číslované vydanie v obmedzenom náklade (do 150 ex.).

 

 

 

 

 

Chajjám, Omar: Múdrosť vína. Preložil Emil Boleslav Lukáč. Frontispic do linolea rezal Karol Štika. Účastníkom VII. bibliofilského večera v Prahe 31. októbra 1931 venuje Karol Jaroň. 260 nepredajných, číslovaných exemplárov písmom Claude Garamond vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave. (Tlač podobná štvrtému zväzku edície Krásna kniha).

 

 

 

 

 

Z. Přibík: Za Jindrou Vaníčkem! Nakladateľstvo EOS K. Jaroň a J. Brabec venovali túto bibliofíliu X. bibliofilskému večeru v roku 1934. Tlač Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave v počte 240 číslovaných výtlačkov na semili japane.

 

  

 

 

 

pripravil: karol gočal