matica slovenská

Matica slovenská (ďalej MS) so sídlom v Turčianskom Svätom Martine bola od svojho vzniku až po začiatok druhej svetovej vojny kultúrnym centrom slovákov. Okrem inej kultúrnej činnosti (ktorou sa tu teraz nebudeme zaoberať), MS významne prispela k dejinám slovenskej knižnej kultúry. Vzhľadom na status kultúrneho centra, do Martina prichádzali či spolupracovali mnohé významné sobnosti z prostredia knižnej kultúry. Spomeňme týchto internistov: Dr. Cincík, prof. Vodrážka, Benka (neskoršie); externe spolupracovali napr.: Fulla, Makovický, Hložník, Alexy, Bazovský, atď. V súčasnosti, ako najhodnotnejšie práce (výzdoba obálky, úprava) považujeme knihy vyzdobené Ľudovítom Fullom (napr. Beniakov Lunapark, Hlbinova Dúha, Rázusov Krčmársky kráľ, atď - pozri aj www.facebook.com/home.php?#!/pages/Ludovit-Fulla/178830692985?ref=).

 

 

Niekoľko obálok Knižnice slovenských pohľadov (KSP)

 

 

KSP 2. Hronský: U nás. Druhé vydanie, 1928 (obálka Kováčik)

 

 

KSP 4. Jégé: Adam Šangala. Prvé vydanie, 1928 (obálka Vodrážka)

 

 

 

KSP 4. Jégé: Adam Šangala. Tretie vydanie, 1934 (frontispice Vodrážka)

 

 

KSP 5. Kýčerský: Piesne. Jediné vydanie, 1927 (obálka Benka)

 

 

KSP 8. Ivanková: V Krinolíne. Jediné vydanie, 1929 (obálka Alexy a Vodrážka)

 

 

KSP 10. Jégé: Cesta životom. Jediné vydanie, 1930 (obálka anonym)

 

 

KSP 11. Mitrovský: Pani Heléne. Druhé vydanie, 1932 (obálka autor)

 

KSP 14. Gašpar: Červený koráb. Prvé vydanie, 1931 (obálka Vodrážka)

 

KSP 14. Gašpar: Červený koráb. Druhé vydanie, 1936 (obálka Cincík)

 

KSP 15. Jégé: Italia. Jediné vydanie, 1931 (obálka Vodrážka)

 

KSP 15. Jégé: Italia. Jediné vydanie, 1931 (frontispice Vodrážka)

 

 

KSP 16. Hronský: Chlieb. Jediné vydanie, 1931 (obálka Vodrážka)

 

 

KSP 21. Ondrejov: Bez návratu. Jediné vydanie, 1932

(obálka a úprava Vodrážka)

 

 

 

KSP 22. Hronský: Podpolianske rozprávky. Druhé vydanie, 1935 (obálka a úprava Cincík)

 

KSP 24. Jesenský: Cestou k slobode. Druhé vydanie, 1936 (obálka Fulla)

 

 

 

KSP 26. Hronský: Jozef Mak. Prvé vydanie 1933. (obálka Cincík)

 

 

 

KSP 31. Jesenský: Demokrati. Tretie vydanie, 1937 (obálka Cincík)

 

KSP 36. Výbor z poezie Sergeja Jesenina. Jediné vydanie, 1936.

 

KSP 37-38. Rázus: Krčmársky Kráľ I a II. (obálky Fulla)

 

KSP 41. Beniak: Lunapark. Jediné vydanie, 1936 (obálka Fulla)

 

KSP 42. Kavec: Grapy. Jediné vydanie, 1936 (obálka Fulla)

 

KSP 43. Rázus: Ahasver. Jediné vydanie, 1936 (obálka Fulla)

 

KSP 45. Mráz: Kalinčiak. Jediné vydanie, 1936 (obálka Fulla)

 

KSP 49. Hlbina: Dúha. Jediné vydanie, 1937 (obálka Fulla)

 

 

KSP 50. Jégé: S duchom času. Jediné vydanie, 1937 (obálka Štefunko)

 

KSP 51. Gabaj: Otec Timotej. Jediné vydanie (obálka Fulla)

 

KSP 52. Jesenský: Demokrati II. Prvé vydanie, 1938 (obálka Cincík)

 

KSP 53. Gráf: Zmätok. Prvé vydanie, 1938 (obálka Cincík)

 

 

KSP 53. Gráf: Zmätok. Tretie vydanie, 1943 (obálka Makovický)

 

 

 

KSP 65. Figuli: Tri gaštanové kone. (obálka Vlček)

 

 

 

KSP 75. Plávka: Tri prúty Liptova. Prvé vydanie 1942. (obálka Benka, typo Šulc).

 

 

KSP 75. Plávka: Tri prúty Liptova. Prvé vydanie 1942. (obálka Benka, typo Šulc) - úvodná strana

 

 

KSP 80: Beniak: Druhá Vigília. Prvé vydanie, 1942 (obálka Fulla)

 

 

 

 

 

 

 

..vypracoval Karol Gočal..