Prameň

Edíciu Prameň vydávalo Ústredie slovenského katolíckeho študentstva v Bratislave v tridsiatych rokoch a viedol ju Konštantín Čulen. ÚSKŠ vydalo napr. zväzky 1 - 4, 6. Zase zväzky 5, 10 a iné vydal Urbánek a spol. v Trnave. Takmer všetky knihy tlačila kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Nižšie sú niektoré obálky edície.

Ústredie slovenského katolíckeho študentstva v Bratislave združovalo slovenské katolícke študentstvo, vydávalo časopis Rozvoj, Edíciu Prameň pre beletriu a Edíciu katolíckych slovenských autorov pre knihy vedecké. Organizovalo vianočný dar, podporovalo nemajetných študentov, pestovalo styky s katolíckymi študentmi v cudzine. Zúčastňovalo sa medzinárodných zjazdov, Pax Romany a práce na poli unionizmu. (text zo záložky na jednej z kníh edície Prameň).

 

logo edície

 

 

 

 

 

 

1. A. Žarnov: Hlas krvi. Vydalo Ú. S. K. Š. Bratislava 1932. Vytlačila kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave písmom Gregorova romana. Kniha vyšla v úprave Fr. Klikara. Vyšlo 1500 exemplárov edičných a 150 exemplárov bibliofilských.

 

 

 

 

 

2. M. Urban: S tichého frontu. Vydalo Ú. S. K. Š. Bratislava 1932. Vytlačila kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Úprava anonym.

 

 

 

 

3. J. E. Bor: Návrat k minulosti

 

 

 

 

 

 

 

4. V. Beniak: Kráľovská reťaz. Vydalo Ú. S. K. Š. Bratislava 1933. Vytlačila kníhtlačiareň Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Kniha vyšla v 1000 exemplároch edičných a bola vysádzaná písmom Gregorova romana. Obálka Rudo Fábry.

 

 

 

 

   

5. J. E. Bor: Poézia povojnového Slovenska. Kniha literárno-kritických statí. Vydal a vytlačil Urbánek a spol. v Trnave v 1000 exemplároch. Obálka Rudo Fábry.

 

 

 

 

6. T. J. Gašpar: Trvalé svetlá. Vydal Ú. S. K. Š. v Bratislave, 1934. Vytlačil Urbánek a spol. v Trnave. Obálka Rudo Fábry.

 

 

 

 

  

7. R. Dilong: Helena nosí ľaliu. Nákladom a tlačou kníhtlačiarne Urbánek a spol. v Trnave roku 1935. Úprava M. Štetina. Vyšlo 1000 exemplárov. 

 

 

 

 

8. L. Bertrand: Krv mučeníkov

 

 

 

  

 

 

 

9. P. G. Hlbina: Belasé výšky. Kniha vyšla v 600 exemplároch a vytlačila ju kníhtlačiareň Urbánek a spol. v Trnave roku 1939. Obálka R. Fabryho. 

 

 

 

 

 

10. M. Kavec: Návrat na hole (záznam na obálkach kníh, zrejmä tlačová chyba)

Veigl: Menom ťa neviem osloviť. Vydal a vytlačil Urbánek a spol. v Trnave 1941. 56 s.  Obálka a väzba orig. farebný drevoryt Ľudo Fulla. Vyšlo v edičnej väzbe, orig. brož a takisto aj ako nečíslované bibliofilské vydanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. A. Brezány: Dom v ceste. Trnava 1940. 66 s. Vyšlo 600 nečíslovaných exemplárov. Tlač kníhtlačiareň Urbánek a spol. v Trnave. Obálka Rudo Fábry.

 

 

 

 

 

 

12. J. E. Bor: Zápisky starého študenta. Knihu vytlačila kníhtlačiareň Urbánek a spol. v Trnave v roku 1940. Knihy vyšlo 600 exemplárov. Obálka anonym (Fábry?).

 

 

13. Dúbrovský a iné rozprávky (Puškin - preklad). Zatiaľ iba verzia v edičnej plátenej väzbe. 

 

 

 

14. S. Veigl: Kvety na troskách

 

 

15. S. Veigl: Volanie z diaľky

 

16. J. Š. Lúč: Šípová noc. Obálka Š. Cpin.

 

 

 

Pripravil Karol Gočal