ubs (umelecká beseda slovenská)

v edícii literárneho odboru umeleckej besedy slovenskej v bratislave vyšli dva zväzky.

 

 

 

    

 

     

      

Horváth, Ivan: Vizum do Europy. Obálka a úprava Jozef Rybák, kresby Mikuláš Galanda. Pre literárny odbor Umeleckej Besedy Slovenskej v Bratislave vytlačila kníhtlačiareň Fr. Obzina vo Vyškove v roku 1930. Zväzok číslo 1.

 

 

 

 

 

    

 

  

Poničan, Ján: Večerné svetlá. Vydal literárny odbor Umeleckej Besedy Slovenskej v roku 1932. Tlač Slovenská Grafia v Bratislave. Obálka a grafická úprava Jozef Rybák. Zväzok číslo 2.

 

 

 

pripravil: karol gočal