menej známa slovenská poézia

Na Slovensku, v medzivojnovom období vychádzalo nemálo poézie. Niekedy išlo iba o epigónov, ktorí vydali len jednu zbierku. Boli aj autori, ktorí boli pomerne plodní, avšak obsahová poplatnosť dobe pochovala ich dielo v minulosti. Niektorí upadli celkom do zabudnutia ako autori.
Z knižnokultúrneho hľadiska je potrebné registrovať túto tvorbu, pretože v niektorých prípadoch je zaujímavá aj formálna stránka týchto kníh. Zaujímavá obálka, typografia, či charakter intencionálnej bibliofílie im vymedzujú určité miesto v pohnutej histórii krásnej knihy na Slovensku. Nižšie vyberáme niekoľko ukážok. 
 
 
Emil Rusko - Piesne nového rána, 1926, Košice, debut, obálka akademický maliar profesor Samo Oravec, 750 ex, 73 strán
 
Ján Štefan Bálent - Fialové jazero, 1931, Bratislava, Svojpomoc najmladšich slovenských autorov zv. 2, obálka a úprava Štefan Horváth, 520 číslovaných exemplárov (z ktorých 1-20 je tlačených na domácom ručnom handrovom papieri a 500 na bezdrevnom papieri antickom) , 48 strán. Tlačili Kryl a Scotti v Novom Jičíně. 
 
 
Anton Prídavok - Vrásky času, 1926, Košice, debut, obálka akademický maliar profesor Samo Oravec, 68 strán.
 
 
Valentín Beniak - Tiahnime ďalej oblaky, 1928, Topolčany, debut, 1200 exemplárov, 76 strán
 
Kazimír Bezek - Horúci deň, 1930, debut, obálka J. Cincík, 39 strán 
 
 
Borin - S dovolením, 1926, Knihy slovenského národa - Bratislava, 123 strán
 
 
Paľo Dúbravský - Bôľ, 1931, vlastný náklad - Zvolen, tlačila kníhtlačiareň Slovan v Banskej Bystrici, 41 strán
 
 
Juraj Gajdoš Breza - Fialové šero, 1931, Slovenská kníhtlačiareň - Košice, nákladom časopisu ,,Buď pripravený - Vatra" 1000 exemplárov, 60 strán
 
 
Ladislav Hohoš - Vlniace sa klasy, 1932, nákladom Minervy v Prešove, debut, 103 strán
 
 
Milan Hviedzin - Piesne a balady, 1939, Prvá slovenská kníhtlačiareň - Nitra, obálka Ľudo Slamka, 35 strán
 
 
 
Ivan Javor - Mesačných 200,1940, tlačou a nákladom tlačiarne J. Grohmanna - Banská Štiavnica, obálka Jožo Chovan, 21 strán
 
Ivan Javor - O ľudoch so smutnými očami, 1932, Spolok Sv. Vojtecha - Trnava, obálka Edmund Gwerk, 1000 exemplárov, 44 strán
 
Andrej Plávka - Vietor nad cestou, 1940, Ondrej Žabka - Banská Bystrica, obálka Viliam Ruttkay, 300 exemplárov, 45 strán
 
 
Andrej Plávka - Z noci i rána, 1928, Daniel Pažický - Myjava, debut, 84 strán
 
Alexander Pockody - Kniha jednakých dní, 1930, Jednota - Bratislava, Svojpomoc najmladších slovenských autorov zv. 1, obálka a úprava autor, 1000 exemplárov, 29 strán
 
 
Edmond Riečanský - V okovách života, 1929, vlastný náklad, Slovenská kníhtlačiareň - Zvolen, 2000 exemplárov, 50 strán
 
 
Alojz Mistrík Turčanovský - Žijeme, 1938, vlastný náklad, Filip Machold - Banská Bystrica, 51 strán
 
 
Ján Kovalík-Ústiansky - Vidiny mieru (Sobrané diela sväzok V.) 1936, Spolok Sv. Vojtecha - Trnava, 131 strán
 
 
Ján Štefan Bálent - Svetlo a smútok, 1926, D. Pažický - Myjava, debut, 55 strán
 
Júlia Divinská (pseudonym Augustín Način Borin) - Básne v próze, 1925, Kníhlačiarsky účastnícky spolok - filiálka Bratislava, 91 strán
 
Pavol S. Bohuš - Život a brázdy, 1943, Wiko - Košice, edícia Slovenskej jednoty zv. 9, obálku navrhol Ateliér Service v Budapešti, debut, 45 strán
 
Emil Boleslav Lukáč - Hymny k sláve Hosudarovej, 1926, Slovenská kníhtlačiareň - Bratislava, 78 strán
 
 
Vlado Manica - Dve brázdy, 1932, P. Potočný - Rožňava, linoryty Ján J. Filčák, 64 strán
 
Mária Rafajová - V zajatí slova, 1944, Daniel Pažický - Myjava, 700 exemplárov z nich 200 na similijapane, 61 strán
 
Edmond Riečanský - Spevy kladiva..., 1930, Slovenská grafia - Banská Bystrica, 1500 exemplárov, 37 strán
 
Marián Trizna - Skyva, 1935, Kníhtlačiarsky účastnícky spolok - Rimavská Sobota, 139 strán
 
 
Jenyka Zacharová - Verše voľných, 1943, O. Trávniček - Žilina, 45 strán
 
Andrej žarnov - Brázda cez úhory, 1929, Unia - Bratislava, obálka Jožo Ilečko, 1000 exemplárov, 60 strán
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili Karol Gočal a Michal Šimičák