menej známa slovenská poézia

Na Slovensku, v medzivojnovom období vychádzalo nemálo poézie. Niekedy išlo iba o epigónov, ktorí vydali len jednu zbierku. Boli aj autori, ktorí boli pomerne plodní, avšak obsahová poplatnosť dobe pochovala ich dielo v minulosti. Niektorí upadli celkom do zabudnutia ako autori.
Z knižnokultúrneho hľadiska je potrebné registrovať túto tvorbu, pretože v niektorých prípadoch je zaujímavá aj formálna stránka týchto kníh. Zaujímavá obálka, typografia, či charakter intencionálnej bibliofílie im vymedzujú určité miesto v pohnutej histórii krásnej knihy na Slovensku. Nižšie vyberáme niekoľko ukážok. 
 
 
Emil Rusko - Piesne nového rána, 1926, Košice, debut, obálka akademický maliar profesor Samo Oravec, 750 ex, 73 strán
 
 
 
Ján Štefan Bálent - Fialové jazero, 1931, Bratislava, Svojpomoc najmladšich slovenských autorov zv. 2, obálka a úprava Štefan Horváth, 520 číslovaných exemplárov (z ktorých 1-20 je tlačených na domácom ručnom handrovom papieri a 500 na bezdrevnom papieri antickom) , 48 strán. Tlačili Kryl a Scotti v Novom Jičíně. 
 
 
 
 
Anton Prídavok - Vrásky času, 1926, Košice, debut. Obálka akademický maliar profesor Samo Oravec. 68 strán.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravili Karol Gočal a Michal Šimičák