krásne knihy

nižšie uvádzame niekoľko krásnych tlačí, ktoré majú slovacikálny charakter (to je jediná podmienka). Sú medzi nimi zväčša intencionálne bibliofílie. Tlače niesú radené chronologicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galanda, Mikuláš: Básne v kresbách. Tieto kresby vydal sám autor. v roku 1930. Vyšlo v 100 číslovaných exemplároch.

 

 

 

 

 

Guoth, Andrej: Na rozlúčku. Vlastným nákladom vydal E. B. Lukáč. Tlač Fr. Navrátil Břeclav. Okrem obyčajného vydania vyšlo 50 výtlačkov na ručnom papieri.

 

 

Hviezdin, Izák Milan: Horúce ráno. Ústredie slovenského katolíckeho študentstva Bratislava/Trnava 1931. Konštruktivistická obálka Ľudo Fulla. Tlač G. A. Bežo Trnava.

 

 

 

 

 

 

Epitaf. Vydala Graeca Bratislavensis ako súkromnú a nepredajnú tlač. Kresby Alexander Richter. Vyšlo 50 výtlačkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupčok, Ľubomír: Knock out a lýra. Zbierka veršov. Spolok mladých slovenských spisovateľov Bratislava, 1937. Úprava a tlač Unia Bratislava. Vyšlo 500 exemplárov. Typická ukážka úpravy z prostredia ŠUR (škola umeleckých remesiel bratislava).

 

 

 

 

 

Kupčok, Ľubomír: Opály v prsteni. Básne. Vlastným nákladom (okolo roku 1930-1931). Úprava Ilja J. Marko. Obálka Edmund Gwerk. Tlačili Kryl a Scotti v Novom Jičíne. Vyšlo 230 výtlačkov na antiku a 20 na ručnom papieri.

 

 

   

 

 

 

Mácha, K. H.: Máj. Vydali Pospíšil a Pavelka v Bratislave 1936. Štyri lepty od Mikuláša Galandu (tieto vytlačil K. Somer Praha), úprava Zdeněk Rossmann. Tlačil Kryl v Novom Jičíne 30 číslovaných výtlačkov na pravom japane a 80 číslovaných exemplárov na holandskom papieri Pannekoek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko, Ilja J.: Srdce a struny. Vlastný náklad, roku 1942. Obálka, úprava a 4 orig. litografie od Štefana Bednára. Tlač C. F. Wigand Bratislava. Litografie Atlas Bratislava. Vyšlo 500 číslovaných výtlačkov.

 

 

 

 

 

Marko, Ilja J.: Studené svetlo. Vlastným nákladom 1930. Tlač Kryl a Scotti Nový Jičín. Obálka a 3 celostranové ilustrácie od Mikuláša Galandu. Vyšlo 300 číslovaných exemplárov z toho 20 na inom papieri.

 

 

 

Poničan, Ján Rob: Demontáž. Vlastný náklad, Bratislava 1929. Konštruktivistická obálka Ľudo Fulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. V.: Tři dopisy učitele A. V. Vydal J. Pospíšil ako súkromnú tlač. Iniciálky J. Kubíček. Tlač Kryl a Scotti v Novom Jičíne. 100 číslovaných výtlačkov na antiku a 50 na domácom ručnom papieri.

 

 

Villon, Francois: Nářek někdejší sličné zbrojmistrové. Súkromná tlač M. Galandu a Z. Rossmanna v Bratislave 1935. Tlač Novina Bratislava. Úprava Z. Rossmann, drevoryt M. Galanda. Vyšlo 50 číslovaných výtlačkov.

 

 

 

 

Wilde, Oscar: Florentská tragédia. Tlač F. Obzina Vyškov 1932. Nákladom A. Turinského a J. A. Mudrycha v Nitre v 200 číslovaných výtlačkoch na hanoverskom ručnom papieri Dassel. Podpis prekladateľa V. Roya.

 

 

 

  

 

  

Hečko, František: Vysťahovalci. G. A. Bežo Trnava, 1931. Vyšlo 200 číslovaných a podpísaných výtlačkov. 

 

 

   

 

  

 

   

A. H.: Smutná láska. verše. Súkromná tlač Antonína Petrtyla z roku 1931. Výzdoba Mikuláš Galanda. Vyšlo 60 číslovaných výtlačkov. Tlač Kryl a Scotti Nový Jičín na papieri Zanders a na ručnom handrovom papieri. 

 

Kopečný, V.: Za svobodu otčiny. Vyšlo v roku 1928. Obálka Ľudo Fulla. 

 

 

   

Kráľ, F.: Pohľadnice. Verše moderných slovenských básnikov. Úprava, obálka a väzba od Ľ. Fullu. Tlač Linografia K. Jaroň a spol. v Bratislave, nákladom Fr. Borového Praha 1936. 

 

 

   

 

   

 

  

Kurtha, V. H.: Listy z väzenia. Vydalo Slovenské nakladateľstvo B. Buocik Bratislava. Kresby Ľ. Fulla. 

 

 

 

Marko, Ilia J.: Piesne mozoľných rúk. Vyšlo v roku 1931. Obálka Ľ. Fulla. 

 

 

 

  

 

   

 

   

 

Ondrejov, Ľ.: Pijanské piesne. Vydalo nakladateľstvo ČAS Bratislava v roku 1941. Tlačilo Universum. Obálka a drevoryty Ľ. Fulla. Grafická úprava J. Stanko. 

 

 

 

 

   

Pogorielov, A.: Kruhy. Bratislava, Utópia 1930. Obálka a frontispice Mikuláš Galanda. 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

Poničan, Rob J.: Som. vlastným nákladom 1923. Obálka a výzdoba Ľudo Fulla. 

 

 

 

   

 

      

Slovo o pluku Igorovom. Vydal Ján Horáček v Turčianskom Svätom Martine. Pôvodné drevoryty a iniciálky od Ľ. Fullu. 

 

 

 

   

 

   

 

Umelecký odkaz Mikuláša Galandu. Vydal Výtvarný odbor Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave v roku 1939. Grafická úprava Z. Rossmann. Tlačila Slovenská Grafia. Súčasťou tlače je aj predajný katalóg Galandových diel. 

 

 

 

       

Urbánek, Fr.: Kliatba a požehnanie. Povesť. Vyšlo v Bratislave, r. 1924. Tlačou a nákladom Kníhtlačiarne Fr. Urbánek a spol. v Trnave. Obálka Ľ. Fulla. 

 

 

 

   

 

   

 

   

Beniak, V.: Žofia. Matica slovenská 1941. Drevorezy Ľudo Fulla. Úprava Jozef Cincík. 

 

 

   

 

        

Claudel, Paul: Cesta krížová. Preklad E. B. Lukáč. Typo M. Kaláb. 5 zväzok edície Philobiblon. Tlač Prumyslová tiskárna Praha. Tlačené na Van Gelderi v 100 číslovaných výtlačkoch. 

 

 

 

   

 

    

 

Kráľ, Fraňo: Čierň na palete. Verše. 7. zväzok knižnice STAN. Obálka a úprava J. Zamazal. Tlač Vl. Chlanda v Břeclavi v roku 1930. 

 

 

 

   

 

 

    

Lukáč, E. B.: Križovatky. Verše. Vydal STAN, zväzok 3 v Břeclavi v roku 1929. Tlačené na drevaprostom ofsetovom papieri u Fr. Navrátila v Břeclavi v 200 číslovaných výtlačkoch. 

 

 

    

 

    

 

   

Výstava diela Dušana Jurkoviča. Katalóg k výstave. Výstavu usporiadala Umelecká beseda slovenská a Pracovné združenie architektov na Slovensku v Bratislave 1938. Úprava Zdeněk Rossmann. Tlač Universum Bratislava. 

 

 

 

   

 

   

 

Fr.Reichentál: Arbeit macht frei!  Knihu vydal Ústredný sväz židovských náboženských obcí na Slovensku v Bratislave, r. 1946. Tlač Concordia Bratislava. Náklad 5000 exemplárov, z toho 1000 signovaných a čísl.výtlačkov. Formát A4. 16 kresieb a 8 textových strán. Kresby a úprava František Reichentál. 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

Ľudo Fulla: Deset EXLIBRIS. Vydal Josef Hladký v Prahe v roku 1926 v 100 číslovaných výtlačkoch. Prvých desať bolo ručne kolorovaných. Tlačila "Osvěta" vo Valašskom Medziriečí. Úvod napísal Emil Pacovský. 

 

 

 

 

 

 

pripravil karol gočal