mladá edice bratislava

zväzky edície "mladá edice" bratislava redigoval Josef Dvořák a vydával E. Vystrčil. Väčšinou zväzky vychádzali v bibliofilskej úprave (tzn. číslované). Nižšie je niekoľko zväzkov edície.

 

 

 

 

 

Dvořák, Josef: Balada o ohnivé smrti. Kresba O. Ondráček. Typo Karol Jaroň. V 150 číslovaných výtlačkoch vytlačila na domácom japane Slovenská Grafia v Bratislave. Podpísané autorom a grafikom.

 

 

 

 

   

Ady, Endre: Básně. Kresba a úprava O. Ondráček. Vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave. Vyšlo 200 číslovaných výtlačkov na domácom japane. Obyčajné, nečíslované vydanie vyšlo na papieri antik.

   

 

 

 

 

 

 

Hora, Josef: Černý závoj. Obálka O. Ondráček. Typo Karol Jaroň. Vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave. Vyšlo 50 výtlačkov na bielom ručnom. papieri, 150 na domácom japane. Všetko básnikom a grafikom podpísané.

 

 

 

     

 

   

 

   

Dvořák, Josef: Cesta k lidem. Úprava O. Ondráček, obálka V. Prištic, drevoryt K. Langer. V 300 číslovaných exemplároch na domácom papieri vytlačila Slovenská Grafia v Bratislave. Všetko podpísané autorom a grafikom.

 

 

 

 

pripravil: karol gočal