knihy DAV-u

DAVom (podľa Daňa Okáliho, Andreja Siráckeho, Vladimíra Clementisa)  sa nazývalo združenie slovenských ľavicovo orientovaných spisovateľov a politikov, ktorí v rokoch 1924 – 1937 vydávali rovnomenný časopis (Obálku a úpravu časopisov vytvoril Mikuláš Galanda), popularizovali marxizmus a život v ZSSR. Davisti pri svojom vstupe do literatúry tiež rázne odmietli domácu literárnu tradíciu. Svoj revolučný postoj k skutočnosti sa snažili vysloviť novými výrazovými prostriedkami; v tvorbe sa orientovali na uvedomenú službu komunistickému ideálu, pričom čerpali podnety najmä z českej proletárskej poézie a z mladej sovietskej literatúry. V poetike nadväzovali na avantgardné umelecké smery – na futurizmus, expresionizmus, konštruktivizmus a poetizmus. Generačnú literárnu kritiku a publicistiku DAV-u rozvíjali Vladimír Clementis, Ladislav Novomeský, Eduard Urx, Ján Poničan, a Daniel Okáli. V edícii Knihy DAVu vyšli štytri zväzky. 

 

 

 

 

 

  

Novomeský, Laco: Nedeľa. Knihy DAVu, zväzok 1. Bratislava 1927. Kresby Mikuláš Galanda, obálka V. Clementis a Jaroslav Jareš.

 

 

 

Poničan, Ján Rob: Angara. Knihy DAVu, zväzok č. 2, Bratislava 1934. Obálka Jozef Rybák.

 

 

 

Blok, Alexander Alexandrovič: Dvanásti. Knihy DAVu, zväzok č. 3. Bratislava 1934. Obálka a úprava Zdeněk Rossmann.

 

 

 

Hrušovský, Miloš: Slovák sa díva na SSSR. Dav Bratislava, námestie republiky 3, zväzok č. 4. Typo Zdeněk Rossman, tlač Pallas Prešov.